Tossdasstrimmen har ferie i skoleferien. Vi starter opp igjen torsdag 18.08.2021.
God Sommer.