Listen viser også oversikt over klubbens planlagte hovedstyremøter. Saker til behandling sendes leder eller nestleder minimum en uke før styremøte.