Voksentrim

Trening for voksne på KK Hytta

TOSSDASSTRIM hver torsdag kl. 19.00 på KK hytta
Les mer